දූපතකට ගිය කිම් කාර්ඩේෂියන් අන්තර්ජාලය කළඹයි

කිම් කාර්ඩේෂියන් කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ නිරන්තරයෙන්ම අවධානයට ලක්වෙන ජනප්‍රිය චරිතයක්. මෑතකදී තම උපන්දිනය සැමරූ මෙම අපුරු චරිතය, අඩනිරුවත් ඡායාරූප නිසාම සමාජ...

Read more
Page 2 of 2 1 2

Hot Gossip